Zaświadczenia o wypadku/kolizji

Zaświadczenia o wypadku/kolizji

Każdy uczestnik kolizji, wypadku drogowego na miejscu zdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Jeżeli to nie będzie możliwe, wówczas uczestniczący w kolizji, wypadku drogowym może otrzymać pisemne informację w formie zaświadczenia zawierającego dane wskazane w art. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym na zasadach określonych w art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymywać  zaświadczenie na pisemny wniosek oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości: 17 złotych na rzecz Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim. W tym celu należy:

- wypełnić (umieszczony na stronie internetowej lub pisemnie do uzyskania w recepcji Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym, pamiętając o poprawnym adresie do korespondencji i numerze telefonu. Następnie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, którą można uregulować wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

- przekazać wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia wraz z czytelną kserokopią dowodu wpłaty do Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim właściwej ze względu na miejsce zdarzenia drogowego.

- zaświadczenie można odebrać osobiście w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w pokoju kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego przy ul. 27 Stycznia 16, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki Policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie w trybie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Podstawy prawne:
- Kodeks Postępowania Administracyjnego / art. 217 /
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych.

 

Pliki do pobrania

  • 298.01 KB
Powrót na górę strony