Oficer Prasowy

Oficer prasowy

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Grodzisku  Wielkopolskim


 
 
 
  Jednoosobowe stanowisko do spraw
prasowo - informacyjnych
KPP w Grodzisku Wlkp. 
 
 
 
 
st. sierż. Aleksandra Hoffmann
 
 
 
tel.  47 77 222 26 
 
Oficer ds. prasowych odpowiada tylko na pytania przesłane od dziennikarzy
 
adres email:  aleksandra.hoffmann@po.policja.gov.pl

Oficer Prasowy realizuje politykę medialną Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Przy pomocy regionalnych i ogólnopolskich mediów przekazuje ważne informacje o działaniach Policji na terenie powiatu grodziskiego.

Kontakt z oficerem prasowym w dni powszednie od godziny 7:30 - 15:30 

W godzinach popołudniowych, sobotę, niedzielę i święta prosimy dzwonić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych na numer telefonu komórkowego: 519 064 834.


Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. 

Korespondencja powinna zawierać: imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji i numer telefonu. Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji, które udzielają odpowiedzi na korespondencję. 


UWAGA!!! korespondencja niebędąca skargą lub wnioskiem na funkcjonowanie Policji, będzie przekazywana do odpowiednich komórek jednostki bez powiadamiania strony. Organ udziela odpowiedzi na skargi i wnioski wyłącznie w formie pisemnej. Skargę lub wniosek niezawierający imienia, nazwiska (nazwy) i adresu składającego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5 poz. 46)

Powrót na górę strony