Antyterroryzm

Porady

 

1

MATERIAŁY INFORMACYJNO – EDUKACYJNE

NA TEMAT TERRORYZMU

DLA SPOŁECZEŃSTWA POWIATU GRODZISKIEGO  

Polskie społeczeństwo reaguje w niewłaściwy sposób na różnego typu sytuacje i zdarzenia jak wypadki, kolizje, różnego typu akcje Policji. Poszczególne osoby nie potrafią prawidłowo zareagować na pojazd uprzywilejowany będący w ruchu. Ludzka ciekawość doprowadza w takich sytuacjach do zbiegowisk (skupisk) ludności, przemieszczania przedmiotów niewiadomego pochodzenia. Stwarza to dodatkowe niebezpieczeństwo dla tych osób oraz utrudnia pracę służb neutralizujących   te zdarzenia lub ich skutki .

Poniższy materiał jest skierowany
do społeczeństwa naszego powiatu i ma charakter informacyjno – edukacyjny

 

JAK POSTĘPOWAĆ

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w budynku użyteczności publicznej, tzn. :

- za wczasu pomyśl, którędy można się ewakuować z budynku   lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne;

- zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia.

Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki.

Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób imienia, powinieneś ten takt zgłosić:

służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu;

administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce; 

Policji lub Straży Miejskiej (telefony alarmowe).

Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom gdyż, jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób /zagrożonego miejsca.

Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:

•   rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);

•   treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; numer  telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;

•   adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;

•   opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu;

Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

Ogłoszenie alarmu bombowego
oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia „bombowego"

1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.

2.  Na  miejsce   zagrożenia   incydentem   bombowym   należy  wezwać   służby pomocnicze, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.

3.  Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

4.  Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

5.  Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby" użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.  

6.  Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice,strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.

7.  Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ. O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

8.  Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.

9.  Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).

10. Identyfikacjąi rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się  uprawnione  i wyspecjalizowane jednostki  ikomórki organizacyjne Policji.

 

Jak należy zachować się

po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby"

•   Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby", zastosuj się do poleceń Policji,

•  Ciekawość może być niebezpieczna jak najszybciej oddal się z miejscazagrożonego -wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę. Po ogłoszeniu alarmu    i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. Supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia zgodnie  ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

•  W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj" na siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze.

•  Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

 TELEFONY ALARMOWE

112- telefon alarmowy

999 - Pogotowie Ratunkowe,

998 - Straż Pożarna,

997 - Policja,

987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,

O 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne).

 

Powrót na górę strony