Poszukiwani/Zaginieni - Policja Poszukuje - KPP Grodzisk Wielkopolski

Policja Poszukuje

Poszukiwani/Zaginieni

OSOBY POSZUKIWANE

W przypadku rozpoznania osoby poszukiwanej prosimy o

bezpośredni kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim


               telefon  dyżurny     061 44 44 211  
               fax                             061 44 44 215

                   e-mail:  dyzurny.grodzisk-wlkp@po.policja.gov.pl

1. Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej

jednostki policji, prokuratora lub sądu (art. 280 § 1 pkt 4 k.p.k.)

2. Ostrzega się, że ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi karą

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 239 § 1 k.k.)

3. Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.)

 

WYKAZ OSÓB POSZUKIWANYCH PRZEZ KPP GRODZISK WIELKOPOLSKI

NA PODSTAWIE

LISTÓW GOŃCZYCH

aktualizacja z luty 2020 r.

 

PAWŁOWSKI DOMINIK s. Jerzego

LIST GOŃCZY

 

BARTKOWIAK CZESŁAW

LIST GOŃCZY

 

SASIAK DARIUSZ s. Czesława

LIST GOŃCZY

JASZYK GRZEGORZ s. Włodzimierza

LIST GOŃCZY

 

DZIEWANOWSKI MAREK s. Wiesława

LIST GOŃCZY

 

KASPERCZAK ANDRZEJ s. Władysława

LIST GOŃCZY

 

MAREK DZIEWANOWSKI

LIST GOŃCZY

NOWACZYK MIROSŁAW s. Zbigniewa

LIST GOŃCZY

SZMATUŁA (WIERZBICKI) PIOTR s. Tadeusza

LIST GOŃCZY

FIRLIK ŁUKASZ s. Jerzego

LIST GOŃCZY

HERKT TOMASZ s. Michała

LIST GOŃCZY

KALMUK ANDRII s. Volodymyr

LIST GOŃCZY

TURKANYK MYRON s. Sergij

LIST GOŃCZY

 

FOTOGRAFIE

 

ANDRZEJ KASPERCZAK
 
 
FIRLIK ŁUKASZ
 
 
 
MAREK DZIEWANOWSKI
 
CZESŁAW BARTKOWIAK
 
 
 
 
GRZEGORZ JASZYK
 
 
   

DARIUSZ SASIAK

 

DOMINIK  PAWŁOWSKI