Przepisy dla rowerzystów

O tym... jak korzystać ze ścieżek pieszo - rowerowych

0110c3a9bcWiosna oraz nadchodzące lato skłania co raz to więcej mieszkańców powiatu grodziskiego do korzystania z istniejących ścieżek pieszo rowerowych.  Ale czy każdy z nas wie jak korzystać z takich ścieżek? A ilu z nas zastanawia się także, czy wolno jechać rowerem po chodniku...? Dla tych co mają jakiekolwiek wątpliwości z zakresu przepisów ruchu drogowego warto, aby zapoznali się z poniższym artykułem.

 

 

Zasady poruszania się po drogach dla rowerów/pieszych  i rowerów.

Zgodnie z zapisami w prawie o ruchu drogowym czytamy, że w niesprzyjających  warunkach pogodowych (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) wyjątkowo rowerzysta może korzystać z chodnika. Jest to również dopuszczone w każdym przypadku, o ile pod opieką osoby dorosłej znajduje się dziecko do lat 10 kierujące samodzielnie rowerem. Ponadto ruch rowerów na chodniku jest dopuszczony warunkowo, jeśli na jezdni dopuszczona jest prędkość wyższa niż 50 km/godz. W tym ostatnim przypadku chodnik musi mieć co najmniej 2 m szerokości. Określa to art. 33 ust. 5 Prawa o Ruchu Drogowym. Mimo to rowerzysta jest gościem na chodniku i w związku z tym musi ustępować pierwszeństwa pieszym – BEZWZGLÊDNIE!

Jeżeli na drodze wyznaczona jest droga dla rowerów lub rowerów i pieszych oznaczona znakiem pionowym jak poniżej:

 

1.

znak_c13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

znak_c1316

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

znak_c13_16_pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rowerzysta ma obowiązek korzystania z tej drogi (znak nr 1). Istotnym jest także znak pionowy określający drogę dla pieszych i rowerów:

·      - jeżeli ustawiony jest znak nr 2 – nie wyznaczono stron poruszania się po drodze, pieszych jak i rowerzystów, ale rowerzysta musi ustępować pierwszeństwo pieszym,

·       - jeżeli ustawiony jest znak nr 3. – wyznaczone są strony poruszania się pieszych i rowerów po drodze (według oznaczenia na znaku drogowym) jednakże pieszy w tej sytuacji i tak ma pierwszeństwo przed rowerzystą,

Na drodze dla rowerów i pieszych znajduje się niekiedy oznakowanie poziome określające strony poruszania się dla pieszych i rowerów należy również stosować się do tego oznakowania.
 
 
Strefa zamieszkania
 
pieszy_na_driodze_dla_rowerow_strefa_zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

Pieszemu nie wolno poruszać się po drodze dla rowerów. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Artykuł 11 Prawa o Ruchu Drogowym mówi, że pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w przypadku:

  • braku chodnika lub pobocza,
  • niemożności korzystania z chodnika lub pobocza.

Niemożność korzystania przez pieszego z chodnika mamy w przypadku np prowadzenia robót drogowych na chodniku. W takim przypadki pieszy może spacerować po chodniku jednak jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerowi.

Punkt 5 wspomnianego artykułu mówi, że  pieszy ma pierwszeństwo na całej jezdni w strefie zamieszkania. Jednak w praktyce w strefach zamieszkania nie tworzy się wydzielonych dróg rowerowych.

Podstawa prawna:

Prawo o Ruchu Drogowym

Dział II
Ruch drogowy

Rozdział 2
Ruch pieszych


Art. 11.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Opracowali:

Kamil Sikorski

Sebastian Kahla

KPP Grodzisk Wielkopolski

Powrót na górę strony